Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Øystein Hedstrøm, Per Sandberg, Lodve Solholm og Øyvind Korsberg om å fravike kravet til å inneha matfiskkonsesjon for produksjon av rogn fra kjønnsmoden laks og regnbueørret

Dokument nr. 8:105 (2002-2003), Innst. S. nr. 36 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Øyvind Korsberg, Per Sandberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.11.2003 Innst. S. nr. 36 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2003