Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen, Heikki Holmås og Kristin Halvorsen om opprettelse av Alnaelva miljøpark

Dokument nr. 8:109 (2002-2003), Innst. S. nr. 47 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Heidi Sørensen, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.11.2003 Innst. S. nr. 47 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2003