Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Ursula Evje og Ulf Erik Knudsen om å innføre valgfritt sidemål i grunnskolen og den videregående skolen

Dokument nr. 8:110 (2002-2003), Innst. S. nr. 6 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Ursula Evje, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.10.2003 Innst. S. nr. 6 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 21.10.2003