Forslag fra stortingsrepresentantene Geir-Ketil Hansen, May Hansen, Tor Arne Strøm, Torny Pedersen, Kenneth Svendsen og Karin S. Woldseth om at hurtigruteskipet "Gamle Finnmarken" gis status som hurtigrutemuseum under Samferdselsdepartementets ansvarsområde

Dokument nr. 8:121 (2002-2003), Innst. S. nr. 61 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir-Ketil Hansen, Kenneth Svendsen, Karin S. Woldseth, May Hansen, Tor-Arne Strøm, Torny Pedersen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SV), (A) og (FrP) Innstilling avgitt 27.11.2003 Innst. S. nr. 61 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2003