Legemiddelloven

Ot.prp. nr. 88 (2002-2003), Innst. O. nr. 29 (2003-2004), beslutning. O. nr. 37 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2003 Innst. O. nr. 29 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 10.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2003