Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen

St.meld. nr. 47 (2002-2003), Innst. S. nr. 137 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.03.2004 Innst. S. nr. 137 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2004