Innstilling fra kommunalkomiteen om gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 2. mars 2004

Magnhild Meltveit Kleppa

leder

Per Sandberg

ordfører