Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 50 (2002-2003), Innst. S. nr. 3 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 14.10.2003 Innst. S. nr. 3 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 16.10.2003