Fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar

St.prp. nr. 79 (2002-2003), Innst. S. nr. 29 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 06.11.2003 Innst. S. nr. 29 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2003