Statsdeltakelse i pre-interessentskapsfasen

St.prp. nr. 81 (2002-2003), Innst. S. nr. 18 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 23.10.2003 Innst. S. nr. 18 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 07.11.2003