Tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet

St.prp. nr. 83 (2002-2003), Innst. S. nr. 23 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2003 Innst. S. nr. 23 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2003