Yrkesrettet attføring mv.

Ot.prp. nr. 13 (2003-2004), Innst. O. nr. 33 (2003-2004), beslutning. O. nr. 36 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2003 Innst. O. nr. 33 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2003