Forslag fra stortingsrepresentantene Gunhild Øyangen og Asmund Kristoffersen om å be Regjeringen sette i verk tiltak slik at sykehusene organiseres og ledes med en ansvarlig leder på alle nivå

Dokument nr. 8:70 (1997-98), Innst. S. nr. 161 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Asmund Kristoffersen, Gunhild Elise Øyangen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 28.04.1998 Innst. S. nr. 161 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1998