Kommunale pensjonsordninger mv

Ot.prp. nr. 11 (2003-2004), Innst. O. nr. 44 (2003-2004), beslutning. O. nr. 45 (2003-2004)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet