Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

Ot.prp. nr. 18 (2003-2004), Innst. O. nr. 40 (2003-2004), beslutning. O. nr. 51 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2003 Innst. O. nr. 40 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 15.01.2004

   Behandlet i Lagtinget: 12.02.2004