Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2003 m.m

St.prp. nr. 24 (2003-2004), Innst. S. nr. 65 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 28.11.2003 Innst. S. nr. 65 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2003