Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Budsjett-innst. S. nr. 1 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, kap. 5656 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2003 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2003