Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, kap. 5326 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2003 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2003