Modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen

Budsjett-innst. S. nr. 3 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 7 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2003 Budsjett-innst. S. nr. 3 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2003