Fritak fra å betale merverdiavgift

Dokument nr. 8:16 (2003-2004), Innst. S. nr. 122 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Åslaug Haga Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 12.02.2004 Innst. S. nr. 122 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2004