Arbeidsinntekt for uføretrygda

Dokument nr. 8:19 (2003-2004), Innst. S. nr. 144 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 04.03.2004 Innst. S. nr. 144 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2004