Moderniseringen av Forsvaret

St.prp. nr. 42 (2003-2004), Innst. S. nr. 234 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2004 Innst. S. nr. 234 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2004