Bergen kommune sender skriv datert 6. februar 1998 med uttalelse vedrørende tiltak for å redusere luftforurensningen i Bergen: økning av rammetilskuddene til fylkeskommunene slik at kollektivtakstene kan settes betydelig ned

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.