Sivilforsvaret

Ot.prp. nr. 36 (2003-2004), Innst. O. nr. 57 (2003-2004), beslutning. O. nr. 65 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.03.2004 Innst. O. nr. 57 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2004

   Behandlet i Odelstinget: 25.03.2004

   Behandlet i Lagtinget: 30.03.2004