Ormen Lange og drift av Langeled

St.prp. nr. 41 (2003-2004), Innst. S. nr. 159 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.04.2004 Innst. S. nr. 159 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2004