Nasjonal transportplan 2006-2015

St.meld. nr. 24 (2003-2004), Innst. S. nr. 240 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2004 Innst. S. nr. 240 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2004