Opplæringslova

Dokument nr. 8:26 (2003-2004), Innst. O. nr. 82 (2003-2004)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arne Sortevik, Jan Arild Ellingsen, Karin S. Woldseth, Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2004 Innst. O. nr. 82 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2004

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2004