Bistandsadvokat til fornærmede i tvangsekteskap

Dokument nr. 8:25 (2003-2004), Innst. S. nr. 189 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Karin S. Woldseth, Per Sandberg, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.05.2004 Innst. S. nr. 189 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2004