Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Jan Arild Ellingsen, Thore A. Nistad, Per Roar Bredvold, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om at tillatelse til bruk av snøscooter i særskilte løyper gjøres generell, og at myndigheten gitt med hjemmel i lov flyttes fra fylkesmannen til den enkelte kommune

Dokument nr. 8:30 (2003-2004), Innst. S. nr. 167 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Kenneth Svendsen, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Per Roar Bredvold, Thore A. Nistad, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.05.2004 Innst. S. nr. 167 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 13.05.2004