Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeerstatning. (Lemping av erstatningsansvar)

Dokument nr. 8:32 (2003-2004), Innst. O. nr. 65 (2003-2004)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra André Kvakkestad, Jan Arild Ellingsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.04.2004 Innst. O. nr. 65 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2004

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.2004