Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, Inge Ryan og Lena Jensen om en mer aktiv politikk for økt utvinningsgrad og bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere lokale og globale miljøutslipp

Dokument nr. 8:39 (2003-2004), Innst. S. nr. 253 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Inge Ryan, Ingvild Vaggen Malvik, Lena Jensen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2004 Innst. S. nr. 253 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2004