Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Heidi Grande Røys og Audun Bjørlo Lysbakken om tiltak mot arbeidsledighet

Dokument nr. 8:51 (2003-2004), Innst. S. nr. 245 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heidi Grande Røys, Øystein Djupedal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 08.06.2004 Innst. S. nr. 245 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2004