EØS-utvidelsesavtalen

Ot.prp. nr. 42 (2003-2004), Innst. O. nr. 67 (2003-2004), beslutning. O. nr. 75 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2004 Innst. O. nr. 67 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2004

   Behandlet i Odelstinget: 27.04.2004

   Behandlet i Lagtinget: 04.05.2004