Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Bjarne Håkon Hanssen om tilrettelegging av fastlegers mulighet til å tilby legemiddelassistert rehabilitering

Dokument nr. 8:56 (2003-2004), Innst. S. nr. 211 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjarne Håkon Hanssen, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) og (A) Innstilling avgitt 27.05.2004 Innst. S. nr. 211 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2004