Europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse

St.prp. nr. 68 (2003-2004), Innst. S. nr. 264 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.06.2004 Innst. S. nr. 264 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2004