Forslag fra stortingsrepresentant Grete Knudsen om tiltak for å øke kapasiteten innen IT-utdanning, og styrke samarbeid og utveksling mellom utdannings/forskningsinstitusjoner og høyteknologibedriftene

Dokument nr. 8:82 (1997-98), Innst. S. nr. 193 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grete Knudsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.05.1998 Innst. S. nr. 193 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1998