Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Grete Knudsen om utdanningsstipend til godkjente tilbud i utlandet, som ledd i treårig videregående utdanning

Dokument nr. 8:83 (1997-98), Innst. S. nr. 165 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grete Knudsen, Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) og (A) Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 165 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1998