Ventelønn

Ot.prp. nr. 67 (2003-2004), Innst. O. nr. 77 (2003-2004), beslutning. O. nr. 85 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2004 Innst. O. nr. 77 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2004

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.2004

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2004