Årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd

Dokument nr. 20 (2003-2004), Innst. S. nr. 11 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 20.10.2004 Innst. S. nr. 11 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2004

   Behandlet i Stortinget: 26.10.2004