Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene

Dokument nr. 3:13 (2003-2004), Innst. S. nr. 100 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.01.2005 Innst. S. nr. 100 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2005