Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Magnar Lund Bergo og Karin Andersen om at Human-Etisk Forbund og andre livssynssamfunn og et registrert trossamfunn med vigselsrett skal få rett til å forestå partnerskapsinngåelse

Dokument nr. 8:28 (2003-2004), Innst. S. nr. 27 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, May Hansen, Magnar Lund Bergo Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.11.2004 Innst. S. nr. 27 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2004