Forslag fra stortingsrepresentanene Kjetil Bjørklund, Bjørn Jacobsen, Magnar Lund Bergo og Hallgeir H. Langeland om midlertidig eksportforbud for 12,7 mm flerbruksammunisjon fra Norge

Dokument nr. 8:33 (2003-2004), Innst. S. nr. 6 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Jacobsen, Hallgeir H. Langeland, Kjetil Bjørklund, Magnar Lund Bergo Saken er behandlet i utenrikskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SV) Avvist
Innstilling avgitt 13.10.2004 Innst. S. nr. 6 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.11.2004