Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, André Kvakkestad, Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om lov om endring i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Dokument nr. 8:80 (2003-2004), Innst. O. nr. 5 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra André Kvakkestad, Jan Arild Ellingsen, Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.10.2004 Innst. O. nr. 5 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2004

   Behandlet i Odelstinget: 09.11.2004