Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen og Inga Marte Thorkildsen om opprettelse av krisesenter for barn i de fem barnevernsregionene

Dokument nr. 8:85 (2003-2004), Innst. S. nr. 57 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inga Marte Thorkildsen, May Hansen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Avvist Innstilling avgitt 25.11.2004 Innst. S. nr. 57 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2004