Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen og Inga Marte Thorkildsen om å innføre en ny avhørsmodell av barn som er utsatt for eller er vitne til en traumatisk krisesituasjon

Dokument nr. 8:86 (2003-2004), Innst. S. nr. 123 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inga Marte Thorkildsen, May Hansen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.02.2005 Innst. S. nr. 123 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2005