Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal, og Kjetil Bjørklund om at Norge skal gå inn for våpenembargo og andre former for sanksjoner mot Israel, og bidra til en internasjonal debatt om dette

Dokument nr. 8:87 (2003-2004), Innst. S. nr. 47 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Kjetil Bjørklund, Øystein Djupedal Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Avvist Innstilling avgitt 24.11.2004 Innst. S. nr. 47 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2004