Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Thorbjørn Andersen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om å begrense fylkeskommunens/fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker, samt gjennomgang av klagetilgangen av politiske vedtak

Dokument nr. 8:90 (2003-2004), Innst. S. nr. 106 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Per Sandberg, Torbjørn Andersen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Avvist Innstilling avgitt 02.02.2005 Innst. S. nr. 106 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 18.02.2005