Forslag fra stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen om å oppheve forbudet mot tigging

Dokument nr. 8:91 (2003-2004), Innst. S. nr. 48 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inga Marte Thorkildsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 24.11.2004 Innst. S. nr. 48 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2004