Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Kenneth Svendsen og Øystein Hedstrøm om endringer i hjemfallsordningen slik at kraftverk i privat eie, og kraftverk i offentlig eie likestilles m.h.t konsesjonstid, og at verkene blir solgt til høystbydende etter at konsesjonstiden er utløpt

Dokument nr. 8:98 (2001-2002)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øystein Hedstrøm, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet