Oppfølging av anmodningsvedtak nr. 519 (2002-2003) - klager ved stortingsvalg

St.meld. nr. 40 (2003-2004), Innst. S. nr. 33 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2004 Innst. S. nr. 33 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2004